Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Na základě společenské smlouvy, čl. 11, svolávám řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: ...
Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Společnost ASAVET a.s. a.s., IČO: 40525996, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Chodská 1032/27, PSČ 120 00, zapsaná v ...
Realizace projektu „Zařízení pročištění odpadního vzduchu“
Oznamujeme realizaci projektu „Zařízení pročištění odpadního vzduchu“, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. ...
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Zařízení pro čištění odpadního vzduchu“
...

Kontakt
ASAVET, a.s.
Chodská 1032/27
120 00  Praha 2 – Vinohrady
telefon: +420 724 030 858
+420 376 353 100
asavet@asavet.cz
www.asavet.cz
 » Úvodní stránka » O nás  

O společnosti

Veterinární a asanační ústav Biřkov byl uveden do provozu 30. května 1974 jako zcela nový závod pro oblast Západočeského kraje. 
Svozová oblast byla delimitována od VAÚ Podbořany, Brusy, České Budějovice a později i Tišice. 
Závod vznikl na úplně jiné technologické koncepci než bylo doposud běžné. Základem technologie byl 7 tunový vařák, 2 kontinuelní sušárny a benzinová extrakce. Výrobcem této technologie byla německá firma Kuster-Hartmann GmbH. Kapacita zpracovávané suroviny byla tehdy 75 tun za den. 

1987 - předvařák nahrazen novým 10 tunovým a počet sušáren zvýšen na tři. 

1992 - stávající sušárny nahrazeny novou sušárnou KDS 200 

1994 - vybudován půdní filtr o kapacitě 60 000 m3/hod. 

1997 - instalovány 2 lisy LMS 250 

1999 - instalována další sušárna KDS 250 

2000 - rozšíření příjmu suroviny o druhý příjmový žlab a předvařák P10 

2002 - přechod na klasickou lisovací technologii 

2003 - rekonstrukce čistírny odpadních vod 
        - instalována sušárna KDS 300, 2 lisy LS 250, předvařák P 10 
        - separátor tuku Alfa Laval 

2004 - provoz rozšířen o nový příjem suroviny, příjmový žlab ZPS 60, 
        - předvařák P 10, půdní biofiltr o kapacitě 20 000 m3/hod 

2005 - obměna kotlů v kotelně, zprovoznění systému tlakového kondenzátu 
        - předvařák P 10, 
        - rozšíření III. linky ( sušárna KDS 200 )  

VAÚ Biřkov se nezabýval jen asanační činností, ale jeho součástí byla i činnost DDD (středisko Plzeň-Černice), chov kožešinových zvířat (farma Souměř u Tachova), výroba nativních krmiv pro masožravá zvířata (VNK Dolany) a výroba sucharů Dingo (VSK Liteň). Všechny tyto přidružené činnosti byly privatizovány v letech 1991-92. 

K privatizaci VAÚ Biřkov došlo 1.1.1993 a ústav převzal ASAVET, spol. s r.o.,  nyní ASAVET a.s. . Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


 
© 2011  Asavet, a.s. (www.asavet.cz)
Poslední aktualizace: 22.11.2018 11:44
Přístupy: 87198

Asavet, a.s. (www.asavet.cz) - Veterinární a asanační ústav Biřkov