Projekt Úspora energie - Asavet Biřkov

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Jde o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Pozvánka na valnou hromadu společníků spol. ASAVET a.s.
Představenstvo společnosti na základě společenské smlouvy, čl. 13, svolává řádnou valnou hromadu společníků společnosti ASAVET a.s.. IČ: 40525996,  na den 16. dubna 2021, v 9,00 hodin do provozovny společnosti ASAVET a.s. na adrese Biřkov 43, 334 01 

Poslední změna: 9.3.2021

Platba v hotovosti za kadávery koní

Od 1.1.2021 bude za svoz kadaverů koní  vybírána úplata asanačním technikem při převzetí přímo na místě v HOTOVOSTI . Objednatel na místě obdrží doklad o zaplacení.

 
Poslední změna: 7.1.2021

O nás
Veterinární a asanační ústav Biřkov byl uveden do provozu 30. května 1974 jako zcela nový závod pro oblast Západočeského kraje.  Svozová oblast byla delimitována od VAÚ Podbořany, Brusy, České Budějovice a později i Tišice.  Závod vznikl na úplně jiné technologické koncepci než bylo doposud běžné. Základem technologie byl 7 tunový vařák, 2 kontinuelní 

Poslední změna: 11.1.2012

Kde nás najdete!
SÍDLO SPOLEČNOSTI ASAVET a.s. Chodská 1032/27 120 00 Praha 2 – Vinohrady   VÝROBNÍ PROVOZ Biřkov 43 334 01 Přeštice  

Poslední změna: 30.1.2017

Nabídka služeb
NABÍZÍME: - sběr, svoz a neškodné zpracování veškerých vedlejších živočišných produktů,        - těla uhynulých zvířat (kadávery)       - odpady z jatek (konfiskáty)        - odpady  - pitvy uhynulých zvířat (prosektury)  - automobilová doprava vnitrostátní i 

Poslední změna: 16.5.2011


starší příspěvky