Realizace projektu Úspora energie - ASAVET a.s.

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 byl spolufinancován Evropskou unií.

Oznamujeme realizaci projektu Úspory energie v ASAVETU a.s.

Cílem projektu byla úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Šlo o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Vnitřní oznamovací systém
V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí společnost ASAVET tento vnitřní oznamovací 

Poslední změna: 15.11.2023

Obchodní doklad

Poslední změna: 4.5.2023

Realizace projektu FVE 490 kWp

Společnost ASAVET a.s. realizuje projekt FVE 490 kWp ASAVET a.s., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003603 jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

 
Poslední změna: 20.4.2023

Nový ceník služeb
Od. 1.12. 2022 vstupuje v platnost nový ceník 

Poslední změna: 29.11.2022

Výborné organické hnojivo - živočišná moučka NP 9 - 8
Živočišná moučka NP  9 – 8, organické hnojivo    Výrobce:  ASAVET a.s., Chodská 1032/27 Praha 2 , Vinohrady 120 00,                                                      provoz Biřkov , 334 01  Přeštice Číslo rozhodnutí o registraci 

Poslední změna: 15.11.2021


starší příspěvky