Realizace projektu Úspora energie - ASAVET a.s.

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 byl spolufinancován Evropskou unií.

Oznamujeme realizaci projektu Úspory energie v ASAVETU a.s.

Cílem projektu byla úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Šlo o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Základní parametry masokostní moučky
                 ASAVET a.s.      

Poslední změna: 10.3.2020

Plzeňský kraj

Dlouhodobě spolupracujeme s Plzeňským krajem na rozvoji našeho regionu (např. podpora malých a středních producentů potravin - pořádání Festivalu regionálních potravin Plzeňského kraje, příprava dárkových košů složených z potravin od místních výrobců apod.). Webové stránky Plzeňského kraje: www.plzensky-kraj.cz.

 
Poslední změna: 14.10.2018

Město Klatovy

Město Klatovy podporuje činnost Univerzity třetího věku a Virtuální univerzity třetího věku. Společně realizujeme také další aktivity organizované městem a obecně prospěšnou společností Úhlava. Webové stránky město Klatovy: www.klatovy.cz.

 
Poslední změna: 13.10.2018

Začínáme vytvářet společnou síť

Na české i bavorské straně hranice vzniká síť organizací, subjektů a osob, které pracují v oblasti regionálního rozvoje.

 
Poslední změna: 12.10.2018

Ministerstvo zemědělství

Již devátým rokem koordinujeme soutěž Regionální potravina Plzeňského kraje. Prostřednictvím této soutěže usilujeme o podporu a rozvoj drobných a středních poravinářských podniků v Plzeňském kraji. Webové stránky Ministerstva zemědělství ČR: eagri.cz/public/web/mze

 
Poslední změna: 11.10.2018


starší příspěvky