Realizace projektu Úspora energie - ASAVET a.s.

Úspora energie

CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017295 byl spolufinancován Evropskou unií.

Oznamujeme realizaci projektu Úspory energie v ASAVETU a.s.

Cílem projektu byla úspora finančních nákladů na energie v provoz. areálu ASAVET a.s., provoz Biřkov a snížení množství skleníkových plynů CO2. Šlo o výměnu vnitřního osvětlení provozních budov, potrubí na rozvodech tepla, zvýšení účinnosti kotlů, zateplení obálky budovy Vodárny.

Aktuality


Poplatek za zaslání tištěné faktury
Nově bude odběratelům účtován paušální poplatek ve výši 50,- Kč (bez DPH) za vyhotovení a zaslání faktury v tištěné podobě. To neplatí pro faktury zasílané elektronicky na email. V souvislosti s tím je na internetových stránkách www.asavet.cz rovněž ke stažení formulář žádosti o zasílání faktur elektronicky, který je možné po 

Poslední změna: 18.5.2020

Platba v hotovosti za kadávery koní

Od 1.1.2021 bude za svoz kadaverů koní  vybírána úplata asanačním technikem při převzetí přímo na místě v HOTOVOSTI . Objednatel na místě obdrží doklad o zaplacení.

 
Poslední změna: 11.5.2020

Základní parametry masokostní moučky
                 ASAVET a.s.      

Poslední změna: 10.3.2020

Kde nás najdete!
SÍDLO SPOLEČNOSTI ASAVET a.s. Chodská 1032/27 120 00 Praha 2 – Vinohrady   VÝROBNÍ PROVOZ Biřkov 43 334 01 Přeštice  

Poslední změna: 30.1.2017

O nás
Veterinární a asanační ústav Biřkov byl uveden do provozu 30. května 1974 jako zcela nový závod pro oblast Západočeského kraje.  Svozová oblast byla delimitována od VAÚ Podbořany, Brusy, České Budějovice a později i Tišice.  Závod vznikl na úplně jiné technologické koncepci než bylo doposud běžné. Základem technologie byl 7 tunový vařák, 2 kontinuelní 

Poslední změna: 11.1.2012


starší příspěvky